Gebruiksvoorwaarden - Bepalingen en voorwaarden

Het gebruik van deze site houdt in dat al onze klanten kennis hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en de algemene verkoopvoorwaarden.  Hetzelfde geldt voor de betalingsvoorwaarden.  Het gebruik ervan impliceert impliciet dat onze klanten ze hebben aanvaard.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast aan de evolutie van de toepasselijke regels of commerciële behoeften. In alle gevallen houdt de definitieve validatie van de bestelling de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in. Deze validatie staat gelijk aan de ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle handelingen die op de site worden uitgevoerd. Om in aanmerking te komen, moet een bestelling en de betaling van deze bestelling door een volwassen persoon worden gedaan.

Onze kantoren, showrooms en opslaghal bevinden zich in Wauthier-Braine, in Waals-Brabant, vlakbij Brussel.

Onze teams spreken verschillende talen.  Wij nodigen u daarom uit om de taal van uw keuze te kiezen uit de volgende talen op de LIGHT website PASSION™: Frans, Nederlands en Engels.

Voor de verwerking van uw bestelling, de opvolging ervan en elke andere communicatie zullen wij de door u gekozen taal gebruiken. 

De website LIGHTPASSION™ is eigendom van Hugo Neumann nv.

HUGO NEUMANN NV

5 Parc Industriel

1440 WAUTHIER-BRAINE

BELGIË

Contact via Telefoon: +3223678600

Contact via Fax: +3223678610

Contact via e-mail: help (@) hugo-neumann.com

BTW/BCE-nummer : BE0400433816

Nijvels handelsregister: NIV 81746

Producten en diensten aangeboden door de website PASSIONLIGHT™

Ons hoofdaanbod is om u te voorzien van uitzonderlijke verlichtingsarmaturen.

U vindt er collecties van binnen- en buitenverlichting en andere producten die betrekking hebben op licht en de beheersing ervan. 

Uw orders worden onder voorbehoud geaccepteerd en volgens onze mogelijkheden uitgevoerd.

Een schriftelijke bevestiging van uw bestelling wordt u per e-mail toegestuurd.  Als u echter geen bevestiging van ons vindt, nodigen wij u uit om het e-mailadres te controleren dat u hebt opgegeven bij het openen van uw account en/of uw junkmail.  Indien u ondanks al uw manipulaties nog steeds geen bevestiging heeft ontvangen, nodigen wij u uit om rechtstreeks contact met ons op te nemen via een van de hierboven vermelde contactmogelijkheden.

Wij vragen u niet te vergeten dat de kleuren van de afbeeldingen van de producten op onze LIGHT site PASSION™ soms licht kunnen afwijken van de werkelijke kleuren van de producten.  Hun uiterlijk kan ook verschillen van het ene computermedium tot het andere.

Prijzen en valuta's

HUGO NEUMANN NV behoudt zich het recht voor om de prijs van een product te wijzigen indien deze foutief is (tikfout, fout van de leverancier, wijziging door de leverancier, ...) maar zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen alvorens de bestelling af te ronden.

Naast de op onze website vermelde prijzen wordt altijd aangegeven of deze al dan niet inclusief BTW zijn.

Bestellingen worden altijd inclusief BTW gefactureerd, behalve voor zendingen buiten de EU of voor klanten met een geldig BTW-nummer buiten België. In dit laatste geval is de klant niet BTW-plichtig.

De prijzen zijn genoteerd in EURO, de officiële Europese valuta.

Eigendomsvoorbehoud en wijze van levering

De geleverde goederen, goederen en diensten blijven eigendom van HUGO NEUMANN NV tot de volledige betaling van de facturen.

Wanneer u als klant een bestelling plaatst en ervoor kiest om uw bestelling bij ons af te halen, wordt van u verwacht dat u deze binnen maximaal 1 maand afhaalt.  Deze periode gaat in vanaf het moment dat alle bestelde producten bij ons klaar staan. Wij sturen u een e-mail wanneer uw bestelling compleet is en klaar is om te worden afgehaald.

Wanneer u als klant een bestelling plaatst en ervoor kiest om uw bestelling te laten bezorgen, vragen wij om de volledige betaling voor de verzending van uw producten. Uw bestelling wordt 1 maand in ons magazijn gereserveerd. Deze periode loopt vanaf het moment dat alle bestelde producten klaar zijn in ons magazijn. Wij sturen u ook een e-mail wanneer uw bestelling compleet is en klaar is om te worden afgehaald.

Indien u uw bestelling niet afhaalt of niet binnen 1 maand betaalt, behouden wij ons het recht voor om de bestelde producten weer op voorraad te nemen en de bestelling te annuleren.

Levertijden en transport

De levertijden worden slechts als indicatie gegeven.

De levertijd kan worden verlengd om redenen die specifiek zijn voor de fabrikanten of om enige andere reden die buiten onze macht ligt.

Producten van het "ambachtelijke" type, op bestelling gemaakt, vereisen een langere levertijd dan een industrieel product.

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat u het beste product krijgt en dat het aan al uw verwachtingen voldoet.

Indien uw bestelling, ondanks onze inspanningen, na 12 weken niet aankomt, bieden wij u de mogelijkheid om deze te annuleren.

Onze professionele klanten hebben dit recht niet om een bestelling te annuleren. 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat voor alle bestellingen en leveringen buiten de Europese Unie de douanerechten en andere belastingen die inherent zijn aan uw woonplaats aan u worden gefactureerd.

Deze entreegelden, douanerechten en andere nationale belastingen zijn altijd ten laste van de klant.

Voor al onze zendingen buiten België is de klant verplicht om zijn aankoop aan te geven bij de nationale recyclage-instanties.

HUGO NEUMANN NV treedt in geen geval op als exporteur van goederen en u, als klant, als invoerder van deze goederen.

HUGO NEUMANN NV kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor lokale en/of nationale recyclagevergoedingen voor transporten buiten België.

Betalingen en terugbetalingen

Betalingen, terugbetalingen en facturering gebeuren altijd in euro's of ponden sterling in geval van levering in Groot-Brittannië.

Bij terugbetalingen wordt het oorspronkelijke bedrag altijd terugbetaald in de valuta waarin de betaling is gedaan (d.w.z. Euro of Pond Sterling). Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor koersschommelingen die zich kunnen voordoen tussen het moment van aankoop/betaling en het moment van terugbetaling.

Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn vooraf betaalbaar op het volgende rekeningnummer: 

CBC-BANK

IBAN - BE88 7320 1247 3241

BIC - CREGBEBB

Of onder rembours bij ons.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft tot gevolg dat alle facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar worden en geeft ons ook het recht om alle lopende bestellingen op te schorten of te annuleren.

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling conventionele interesten ten belope van 10% per jaar opbrengen. Daarnaast is een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Nijvel zijn bevoegd in geval van een geschil.

Herroepingsrecht - Teruggave

Als consument heeft u recht op de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode begint de dag na levering van uw bestelling.

Als u van dit recht gebruik maakt, moet u de ontvangen goederen zo snel mogelijk en uiterlijk 14 dagen nadat u onze klantendienst op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om de aankoop te annuleren, terugsturen.

Voordat u uw product retourneert, vragen wij u om contact op te nemen met onze klantenservice per e-mail, zodat wij de retourzending kunnen coördineren. U ontvangt dan een specifiek document dat ons in staat stelt om de terugkeer van uw product naar onze kantoren zo goed mogelijk te verwerken. De herroepings- en teruggaveprocedure wordt in deze algemene voorwaarden nader toegelicht, in de volgende paragraaf.

Voorwaarden 

Een artikel wordt alleen geaccepteerd voor retourzending als het voldoet aan onze specifieke retourvoorwaarden. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot een weigering van de teruggave.

De producten moeten in perfecte staat zijn, intact zijn en in de originele verpakking zitten, die ook in perfecte staat moet zijn. De producten mogen geen enkel spoor van gebruik vertonen, ze kunnen alleen worden onderzocht zoals in een fysieke winkel, zonder de verpakking en de bescherming van het interieur te beschadigen. Als u de binnenverpakking en de beschermingen beschadigt of het product toch gebruikt, betekent dit dat u het product accepteert en dat er geen enkele retourzending wordt geaccepteerd.

Zodra u na overleg met onze klantenservice uw retourdocumenten heeft ontvangen, heeft u 14 kalenderdagen de tijd om het product aan ons te retourneren.

Uitzonderingen

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten op maat van de klant, maatwerk of producten die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn. Kabels met specifieke afmetingen, speciale afwerkingen, wijzigingen van een onderdeel maken deel uit van de op bestelling gemaakte producten en worden niet teruggenomen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gebruikte, beschadigde of onvolledige artikelen.

Het Europese herroepingsrecht is niet van toepassing op professionele klanten (d.w.z. klanten die een bedrijfsnaam en/of BTW-nummer hebben) en/of die zich op onze site registreren als professionele klant met ons specifieke prijsbeleid.

Het EU-recht van herroeping geldt alleen voor bestellingen die worden verzonden naar de 28 EU-lidstaten en naar de volgende landen: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Procedure voor het uit de handel nemen en terugzenden van goederen

Respecteer nauwgezet de volgende stappen als u uw pakket wilt intrekken en terugsturen.

Informeer ons per e-mail of via het daartoe bestemde formulier dat u het gekochte product binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling wilt retourneren. Vermeld altijd uw klantnummer, het factuurnummer en de referenties van de producten die u aan ons wilt retourneren. Zodra het retourdocument door onze klantenservice is ontvangen, heeft u 14 werkdagen de tijd om het pakket aan ons te retourneren. U hoeft uw beslissing niet te rechtvaardigen.  Indien u dat wenst, lezen we echter graag uw motiveringen, zodat we onze diensten waar mogelijk kunnen verbeteren.

Klik op onderstaande link om het standaard retourformulier te downloaden en in te vullen.

TERUGKEERFORMULIER

Het product moet op eigen kosten en onder eigen verantwoordelijkheid worden geretourneerd naar het volgende adres:

HUGO NEUMANN NV

5 Parc Industriel

1440 WAUTHIER-BRAINE

BELGIË

U bent verantwoordelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens het retourtransport.

SA HUGO NEUMANN NV aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

Als u van buiten de Europese Unie terugkeert, maak dan altijd gebruik van een bedrijf dat gespecialiseerd is in koeriers- en logistieke diensten (bijv. UPS, FEDEX, TNT, DHL, ...).  U kunt geen gebruik maken van de postdiensten.

Als u nog gebruik maakt van een postkantoor, bent u verantwoordelijk voor alle douaneformaliteiten en -kosten.

Zodra uw pakket door onze logistieke afdeling is ontvangen, controleren wij zo snel mogelijk of het product voldoet aan de retourvoorwaarden en informeren wij u per e-mail over onze beslissing. Als aan de retourvoorwaarden is voldaan, wordt het volledige bedrag van uw bestelling op uw rekening teruggestort.

Let op: wij vergoeden alleen het aankoopbedrag en de verzendkosten (indien van toepassing). De verzendkosten voor het terugsturen van het product zijn altijd voor uw rekening.

Als het product enigszins afwijkt van onze retourvoorwaarden (d.w.z. als het product nog steeds kan worden doorverkocht), kan de retourzending worden geaccepteerd. In dit geval kan er echter een vergoeding worden gevraagd vanwege de verminderde waarde van het product.

Indien u het product wenst te ruilen, of indien de terugzending van de bestelling na controle door onze diensten wordt geweigerd, kunnen wij het product op uw kosten terugsturen met een transportfirma. Indien de geweigerde retourzending na 14 kalenderdagen nog steeds in onze winkel ligt, wordt u per e-mail geïnformeerd dat het product niet langer onder onze verantwoordelijkheid valt. Vanaf dat moment kan een opslagvergoeding van 25€/maand in rekening worden gebracht.

Restituties

Binnen 14 dagen nadat u op de hoogte bent gebracht van uw beslissing om de aankoop te annuleren, zullen wij de prijs van het product, inclusief de verzendkosten, terugbetalen als onze retourvoorwaarden volledig worden gerespecteerd.  Wij behouden ons het recht voor om te wachten op de terugzending van uw pakket om de gebruikelijke controles uit te voeren.

Garantie en beperking van aansprakelijkheid 

In de regel is de klant verantwoordelijk voor de installatie, in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.  De elektrische installatie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur om aan deze aanbevelingen te voldoen en om de garantie niet te verliezen. Als u problemen ondervindt bij de installatie van uw armaturen, kunnen wij u een installatiedienst aanbieden en u zo snel mogelijk helpen.  Deze dienst is beschikbaar in België en het Groothertogdom Luxemburg.  Voor dit doel hebben we elektrische en verlichtingsinstallatiebedrijven geselecteerd om u met alle nodige voorzorgsmaatregelen van dienst te zijn. Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen als u geïnteresseerd bent in deze service.

De meeste van onze verkochte artikelen genieten de wettelijke garantie op conformiteit, de wettelijke garantie op verborgen gebreken en de garantie van de fabrikant, waarvan de omvang en de duur verschillen naargelang de producten en de merken/ontwerpers.

Ongeacht het probleem dat de klant ondervindt met het gekochte product, moet de klant verplicht een kopie van de factuur en/of de garantiekaart van het product (die bij het product wordt geleverd) bij het defecte product voegen. Opgelet, de garantie is niet van toepassing op de herstelling van schade die het gevolg is van een oorzaak buiten het verkochte product (bijvoorbeeld een ongeval, schokken, blikseminslag, stroomschommelingen, vervanging van verbruiksgoederen zoals batterijen, lampen, zekeringen, ...) of een fout van de klant die bijvoorbeeld het gevolg is van een gebruik of een installatie die niet overeenstemt met de specificaties van de fabrikant, een gebruik dat schadelijk is voor de goede bewaring van het toestel, het gebruik van randapparatuur, accessoires of ongeschikte verbruiksgoederen, ...

Wij nodigen u daarom uit om de bij de producten geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig te raadplegen. In het geval van producten die niet voldoen aan de informatie die wordt gegeven op het moment dat de producten op de site worden gepresenteerd of verborgen gebreken hebben, zullen deze producten worden vervangen of vergoed, afhankelijk van de beschikbaarheid van soortgelijke producten en de wensen van de klant.

In het geval dat het product geruild moet worden, gaan wij over tot het verzenden van het nieuwe pakket wanneer het om te ruilen pakket in ontvangst is genomen.

De garantie dekt geen producten die beschadigd zijn tijdens misbruik.

HUGO NEUMANN SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur of installaties als gevolg van weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, waterinfiltratie, blikseminslag, overmacht, enz. De klant is niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur of installaties als gevolg van weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, binnendringend water, bliksem, overmacht, enz.; storingen veroorzaakt door overspanning in het elektriciteitsnet; storingen veroorzaakt door foutieve aansluiting van apparatuur en kabels door de klant; slijtage of storingen door nalatig onderhoud, oververhitting door het gebruik van een te krachtige lamp of halogeenlamp; indirecte kosten veroorzaakt door het buiten bedrijf stellen van het defecte artikel.

Alle geretourneerde producten MOETEN volledig zijn en omvatten ALLE originele verpakkingen, alle handleidingen en andere accessoires, en alle documentatie van de fabrikant.

Vorderingen

Elke klacht moet ons per aangetekende brief bereiken, binnen 5 werkdagen na levering. Na deze periode worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Verpakkingsmateriaal moet worden bewaard voor inspectie. Indien de klant weigert de goederen in ontvangst te nemen, worden deze voor rekening en risico van de klant opgeslagen totdat de volledige betaling is ontvangen.

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht wordt de koper op de hoogte gesteld van de termijn waarbinnen een voorstel tot oplossing van het geschil aan hem zal worden voorgelegd.

Persoonlijke gegevens

We houden geen aparte database bij van mensen die gewoon onze website bezoeken. Echter, de gegevens van bezoekers die bestellingen plaatsen via www.LIGHTPASSION.be worden uiteraard wel geregistreerd. Deze gegevens zijn nodig om de administratieve en correcte verwerking van de bestelling te garanderen. 

U hebt het recht om deze persoonsgegevens te allen tijde te raadplegen en eventueel te wijzigen.  

U hebt het recht om op schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek - vergezeld van een bewijs van uw identiteit - en zonder bijkomende kosten, indien dit een redelijk bedrag is, schriftelijke mededeling te verkrijgen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, indien nodig, de rectificatie van de onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te verkrijgen.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden. Neem hiervoor per post contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De gedelegeerd bestuurder van HUGO NEUMANN NV is uw verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Als u vragen heeft en/of meer informatie wenst over het privacybeleid, kunt u ons schrijven per post op het volgende adres

HUGO NEUMANN NV

Ter attentie van de heer Eric Neumann

5 Parc Industriel

1440 WAUTHIER-BRAINE

BELGIË

Distributie aan derden

Geen enkele informatie die op de website www.lightpassion.be wordt verzameld, wordt doorgegeven aan andere derden dan de zusterbedrijven van HUGO NEUMANN AG.

Cookies

Deze website werkt met cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de pc van de gebruiker worden opgeslagen om de technische werking van deze website te garanderen. De hier opgeslagen gegevens zijn beperkt tot het strikt noodzakelijke technische minimum.  Elke gebruiker kan zijn cookies altijd verwijderen via de technische kenmerken en opties van zijn webbrowser.

Statistieken

Er worden statistieken bijgehouden over de bezoekers van de website www.lightpassion.be. 

De volgende gegevens worden voor dit doel geregistreerd:

Het domein (bijv. .BE, .COM, .NET, ...) en het hostsysteem.

De datum, het tijdstip en de duur van het bezoek.

De pagina's die tijdens het bezoek werden geopend.

Het besturingssysteem en de internetbrowser die u gebruikt.

Uw weg naar de LIGHT PASSION website.

Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbanken

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden beheerst door het Belgische recht. In geval van een geschil dient de klant eerst contact op te nemen met HUGO NEUMANN NV om een minnelijke schikking te treffen. Bij gebrek daaraan zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de aanvaarde betalingswijzen.

In geval van een grensoverschrijdend geschil kunt u ook gebruik maken van het platform "Online geschillenbeslechting" van de Europese Unie via de link: http://ec.europa.eu/odr.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password